آرشیو برچسب:جراحی پلک با لیزر

جراحی پلک در کرج

عمل جراحی پلک با بی حسی موضعی انجام میشود. بیمار در تمام مراحل هوشیار است ولی به دلیل بی...